Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Prijava rada


Prijava rada za Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018 vrši se pomoću on-line sistema za prijavu radova na adresi www.infoteh.rs.ba/prijava/. Pomoću ovog sistema autori mogu da prijave rad, mijenjaju podatke o radu, autorima i koautorima rada, kao i da izvrše dostavu (upload) rada. Radovi prijavljeni za Simpozijum, osim radova po pozivu, podliježu stručnoj recenziji.

Krajnji rok za prijem kompletnog rada je 15.12.2017.

Obavještenje o prihvatanju rada, sa komentarima recenzenata i eventualnim zahtjevima za korekcije radova, biće dostavljeno autorima do 12.02.2018.

Krajnji rok za prijem eventualno korigovane, konačne verzije rada je 19.02.2018.

Program rada i raspored radova po sesijama biće objavljen do 26.02.2018.

Rok za uplatu kotizacije i registraciju učesnika je 07.03.2018.

Mole se autori da poštuju formu rada datu u uputstvu za izradu rada. U protivnom, rad može biti odbijen ili vraćen autoru radi korekcije.


Dodatne informacije mogu se dobiti putem email adrese infoteh@etf.unssa.rs.ba .

Važni datumi

15.12.2017.
Rok za dostavljanje kompletnih radova.
Detaljnije...

12.02.2018.
Obavještenje o prihvatanju rada, eventualni zahtjevi za korekcije.
Detaljnije...

19.02.2018.
Rok za prijem konačne verzije rada.
Detaljnije...

26.02.2018.
Objavljivanje programa i konačne liste prihvaćenih radova.
Detaljnije...

07.03.2018.
Rok za uplatu kotizacije i registraciju učesnika.
Detaljnije...

14.03.2018.
Svečano otvaranje Simpozijuma.
Detaljnije...