Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tehnički kosponzori

IEEE Bosnia and Herzegovina Section
IEEE Serbia and Montenegro Section


Prijavljeni radovi


Prikaži sve radove  
Prikaži sesiju: ELS   ENS   KST   PRS   RSS1   RSS2   RSS3   RSS4   RSS5   RSS6   RSS7   RSS8   STS   SUP   

(8) Two Channel Electronic Device for Cortical Stimulations by Microampere DC Currents
Miloš Jovanović, University of Belgrade, Mihailo Pupin Institute
Željko Despotović, University of Belgrade, Mihailo Pupin Institute
Tihomir Ilić, Medical Faculty of Military Medical Academy, Defense University; Dept. of Clin. Neurophysiology, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia
Slađan Milanović, University of Belgrade, Institute for Medical Research

(16) MERENJE TEMPERАTURE I KONTROLА OSVETLJENJА UDАLJENOG OBJEKTА
Vladimir Rajs, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad
Branislav Batinić, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad
Nenad Petrović, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad
Laković Nikola, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad
Vladimir Milosavljevć, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad

(27) Simulation of Switching Converters Using Linear Capacitor Voltage and Inductor Current Prediction and Correction
Aleksandra Lekić, School of Electrical Engineering
Vujo Drndarević, School of Electrical Engineering

(32) Dinamicki model boost konvertora namenjen proceduralnim programskim jezicima
Milan Baltic, University of Belgrade, Faculty of Electrical engineering, Belgrade
Milan Ponjavic, University of Belgrade, Faculty of Electrical engineering, Belgrade

(34) Rezonantni energetski pretvarač za amplitudsko-frekventno upravljanje elektromagnetnim vibracionim aktuatorima
Željko V. Despotović, Institut "Mihajlo Pupin", Univerziteta u Beogradu
Miloš Nedeljković, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu

(35) Specifičnosti visokonaponskih visokofrekventnih merenja na elektrodnom sistemu elektrostatičkih izdvajača u termoelektranama
Miloš Nedeljković, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu
Željko V. Despotović, Institut "Mihajlo Pupin", Univerziteta u Beogradu

(48) ADB filterska banka za selektivno eliminisanje viših harmonika u SRF-PLL strukturama
Slobodan Lubura, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering
Milomir Šoja, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering
Srđan Lale, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering
Milica Ristović, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering
Marko Ikić, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering

(67) Performance Evaluation of New Adaptive Dual Current Mode Control of Buck Converter
Srđan Lale, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering
Milomir Šoja, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering
Slobodan Lubura, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering

(117) Metoda stohastičkog merenja parametara Gausovog šuma dvobitnim fleš A/D konvertorom
Platon Sovilj, University of Novi Sad
Dragan Pejić, University of Novi Sad
Bojan Vujičić, University of Novi Sad
Marjan Urekar, University of Novi Sad
Nemanja Gazivoda, University of Novi Sad

(126) Testiranje i upoređivanje interleaving i bridgeless kola za popravku faktora snage (PFC)
Saša Vučičević, DV Power
Nijaz Hadžimejlić, DV Power
Pero Ćeklić, DV Power

(141) Statistički pristup analizi dejstva naprezanja na standardne debeloslojne otpornike
Ivanka Stanimirović, Institut za telekomunikacije i elektroniku IRITEL a.d. Beograd
Zdravko Stanimirović, Institut za telekomunikacije i elektroniku IRITEL a.d. Beograd

(142) Debeloslojni zaštitni otpornici kao zaštita od nepoželjnog impulsnog električnog naprezanja
Ivanka Stanimirović, Institut za telekomunikacije i elektroniku IRITEL a.d. Beograd
Zdravko Stanimirović, Institut za telekomunikacije i elektroniku IRITEL a.d. Beograd

(162) Realizacija adaptivnog filtra primenom metode protočne obrade signala
Divna Mićić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd
Dragana Prokin, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd
Gabrijela Dimić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd

(178) Apparatus for prototypes of supercapacitors testing
Zoran Stević, Univerzitet u Beogradu, TF Bor
Vladimir Panić, Univerzitet u Beogradu, IHTM Beograd
Mirjana Rajčić-Vujasinović, Univerzitet u Beogradu, TF Bor
Vojkan Nikolić, MUP Beograd

(183) Jedna realizacija plotera
Ognjen Bjelica, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu

(184) Application of CO2 NDIR gas sensors in air quality monitoring
Živorad Mihajlović, Faculty of Technical Sciences
Vladimir Rajs, Faculty of Technical Sciences
Vladimir Milosavljević, Faculty of Technical Sciences
Miloš Živanov, Faculty of Technical Sciences

(2) Rekonfiguracija mreže sa vetroelektranom
Ana Janković, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Miloš Anđelković, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Miroslav Stanković, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

(5) Statistical analysis of conductor clashing particles in low-voltage distribution network
Ivan Ramljak, P.U ‘’Elektroprivreda HZ HB’’ Mostar, BiH
Elis Sutlović, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture Department of Power Systems Split, Croatia
Matislav Majstrović, Energy institute H. Požar Zagreb, Croatia

(9) Uticaj termičkog starenja na dielektričnu čvrstoću impregniranog izolacionog papira
Miloš Anđelković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Elektrotehnički institiut ˝Nikola Tesla˝, Univerzitet u Beogradu
Dragan Đorđević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Elektrotehnički institiut ˝Nikola Tesla˝, Univerzitet u Beogradu
Ana Janković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Elektrotehnički institiut ˝Nikola Tesla˝, Univerzitet u Beogradu

(20) Primena mape rizika u planiranju održavanja elemenata elektroenergetskog sistema
Mileta Žarković, University of Belgrade, School of Electrical Engineering
Zlatan Stojković, University of Belgrade, School of Electrical Engineering

(21) Primena algoritma Sivih Vukova na probleme u elektroenergetici
Darko Šošić, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet
Ivan Škokljev, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet

(26) Metode utvrđivanja kapaciteta aku baterija u Mtel-u
Milan Paripović, Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka

(28) Analiza tranzijentne stabilnosti vetroelektrana sa dvostrano napajanom asinhronom mašinom pri kratkim spojevima u priključnoj mreži
Dejan Milošević, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
Ivana Vidaković, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

(39) Uticaj obnovljivih izvora energije na dinamičko tarifiranje u realnom vremenu
Dimitrije Kotur, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Goran Dobrić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Nikola Rajaković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

(42) Analiza termo-električnih karakteristika rudarskih kablova
Snežana Aleksandrović, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vesna Damnjanović, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

(43) Podužna diferencijalna zaštita vodova sa primenom automatskog ponovnog uključenja
Tomislav Rajić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Zoran Stojanović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

(46) Analiza uticaja masovnog korišćenja solarnih panela na gubitke električne energije u niskonaponskoj mreži
Dragan Đorđević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Elektrotehnički institut “Nikola Tesla“
Miloš Anđelković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Elektrotehnički institut “Nikola Tesla“

(65) Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem
Jelena Stojković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Darko Šošić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

(81) Jedno resenje za start sinhronog motora sa utisnutim permanentnim magnetima
Darko Marcetic, Univerzitet u Novom Sadu
Petar Matic, Univerzitet u Banja luci

(82) Uticaj opterećenja strujnih transformatora na diferencijalnu zaštitu energetskog transformatora
Jelisaveta Krstivojević, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
Milenko Đurić, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet

(83) Zajednički uticaj fotonaponskih sistema i električnih automobila na harmonijsko izobličenje struja u urbanim distributivnim sistemima
Duško Tovilović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nikola Rajaković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

(85) Gravitational Search Algorithm for Solving Combined Economic and Emission Dispatch
Jordan Radosavljević, Faculty of Technical Sciences, University of Priština in Kosovska Mitrovica

(93) Preventivno termovizijsko snimanje elektroenergetskih postrojenja metodom IR termografije
Predrag Šaraba, Elektroprenos- Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, TJ Višegrad, Bosna i Hercegovina
Božidar Popović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Dražan Krsmanović, Elektroprenos- Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, TJ Višegrad, Bosna i Hercegovina

(95) Određivanje optimalnih tokova snaga primenom modifikovanog gravitacionog algoritma
Jordan Radosavljević, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici
Milan Tomović, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici

(97) Monitoring sistem u HE Višegrad
Marina Mrakić, ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Mićo Plećić, ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Željko Krsmanović, ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Dalibor Delić, ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Ognjen Ristić, Institut "Mihajlo Pupin"

(104) Tehnike rekonstrukcije faznih struja u pogonu sa šantom u jednosmernom međukolu invertora
Vladimir Popović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Marko Gecić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Đura Oros, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Darko Marčetić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

(106) Merenje amplitudne i fazne greške strujnih transformatora sa rasklopljivim jezgrom
Uroš Kovačević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vladeta Milenković, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Aleksandar Nikolić, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu
Dragan Kovačević, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu
Rastko Kostić, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu

(118) Predlog poboljšanja energetske efikasnosti objekata na Kosovu i Metohiji ugradnjom on grid PV sistema
Bojan Prlinčević, Visoka Tehnička Škola Strukovnih Studija, Zvečan
Petar Spalević, Fakultet Tehničkih Nauka, Kosovska Mitrovica
Slobodan Bjelić, Fakultet Tehničkih Nauka, Kosovska Mitrovica
Milan Mišić, Visoka Tehnička Škola Strukovnih Studija, Zvečan
Gradimirka Popović, Fakultet Tehničkih Nauka, Kosovska Mitrovica

(120) Hibridni prekidački konvertori
Miroslav Lazić, Iritel ad Beograd
Dragana Petrović, Iritel ad Beograd
Zoran Cvejić , Iritel ad Beograd
Svetlana Međo, Visoki napon Elektrodistribucija Beograd
Nenad Stojanović, Visoki napon Elektrodistribucija Beograd

(121) Uticaj distribuiranih izvora električne energije na naponsku stabilnost radijalnih elektrodistributivnih mreža
Boško Mijatović, Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o., Banja Luka
Čedomir Zeljković, Univerzitet u Banjoj Luci

(137) Tehno-ekonomska analiza pri planiranju revitalizacije visokonaponskih nadzemnih vodova
Aleksandar Simović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Zlatan Stojković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Miomir Dutina, JP EMS Beograd

(138) Analiza osetljivosti merenja pri određivanju lokacije parcijalnih pražnjenja u energetskom transformatoru akustičkom metodom
Uroš Kovačević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vladimir Polužanski, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu
Dragan Kovačević, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu
Nenad Kartalović, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu
Srđan Milosavljević, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu

(139) Ekonomski presek priključnog kabla solarne elektrane
Ivana Mitić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dunja Grujić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

(140) Program za nadzor i automatizaciju rada softvera za monitoring parcijalnih pražnjenja na generatoru
Vladimir Polužanski, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu
Ana Milošević, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu
Miroslav Radojčić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu
Jelena Pavlović, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu
Uroš Kovačević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

(143) Ostrvski rad mrežno povezanog fotonaponskog sistema- uzroci, posledice i zaštita
Ana Radovanović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dunja Grujić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

(144) Testiranje algoritama poprečne diferencijalne zaštite bez naponskih ulaza na trofaznom modelu EES-a
Miodrag Forcan, Elektrotehnički fakultet Beograd
Zoran Stojanović, Elektrotehnički fakultet Beograd

(149) Proračun vertikalnih sila, razmaka u sredini raspona i crtanje lančanice provodnika kod nadzemnih distributivnih vodova
Radmilo Mitrić, Elektrodistribucija Pale
Nada Cincar, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Marko Šilj, Elektrodistribucija Pale

(150) Značaj određivanja temperature najtoplije tačke transformatora
Srdjan Jokic, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Nada Cincar, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Petar Matic, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet

(156) Analiza dugoročnog potencijala energije vetra u regionu Banata
Ana Đorđević, Elektrotehnicki Fakultet Beograd
Jelena Kušić, Elektrotehnicki Fakultet Beograd
Željko Đurišić, Elektrotehnicki Fakultet Beograd

(160) Analiza rezultata ispitivanja energetskih transformatora udarnim naponom
Dejan Ćurčić, MH “ERS” ZD IRCE
Aleksandar Simović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

(161) Određivanje osnovnih parametara male hidroelektrane na Jabušnici
Slavisa Moljevic, University of East Sarajevo, Faculti of Mehanical engineering
Ranka Gojkovic, University of East Sarajevo, Faculti of Mehanical engineering
Vladimir Gojkovic, ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko, A.D. Gacko

(163) A Model for Estimating the Solar Insolation Under Real Weather Conditions
Jovan Mikulović, Faculty of Electrical Engineering University of Belgrade
Željko Đurišić, Faculty of Electrical Engineering University of Belgrade
Saad Muftah Zeid, Faculty of Engineering Sirte Universitu

(165) Određivanje Linke-ovog faktora mutnoće vazduha za područje Beograda
Milan Jović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih sudija u Beogradu
Milan Ivezić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih sudija u Beogradu
Jovan Mikulović, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet

(168) Modelovanje složenih uzemljivača pomoću C# aplikacije
Milan Ivezić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd
Aleksandar Jovanović
Milan Jović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd
Borko Čupić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd

(170) Optimalni nagibni ugao fiksno postavljenog fotonaponskog panela
Borko Čupić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Ivana Vlajić Naumovska, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Milan Ivezić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Milan Jović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd

(176) Identifikacija naponskih asimetrija statora na osnovu harmonijske analize struje rotora asinhrone mašine
Jovana Tuševljak, Elektroprenos BiH, Operativno područje Banja Luka
Danka Todorović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

(22) Simulacija uticaja ostatka mreže i redundantnosti terminalnih čvorova na 2-terminalnu raspoloživost
Radomir Janković, Računarski fakultet Univerziteta Union
Slavko Pokorni, ITS Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije

(25) Realizacija multiplatformske bežične mreže za daljinsko upravljanje i nadzor
Slaven Popović, Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka
Ljubiša Branković, Telekomunikacije RS, a.d. Banja Luka

(29) Analysis of methods for speech signals quantization
Stefan Stojkov, Mihajlo Pupin Institute, University of Belgrade
Zeljko Djurovic, School of electrical engineering, University of Belgrade

(45) Prijedlog rješenja za povećanje energetske efikasnosti u heterogenoj mobilnoj mreži
Dalibor Ilić, Mtel doo Banjaluka
Milan Šunjevarić, Istraživačko-razvojni institut “RT-RK”d.o.o. Novi Sad

(63) Analiza SPP i HDP Bluetooth profila kao osnove za prikupljanje vitalnih podataka u sveprisutnim zdravstvenim sistemima
Vanja Mišković, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Dragoljub Pilipović, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Željko Gavrić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

(80) Jedna realizacija digitalne instrument table
Ognjen Bjelica, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu

(86) COMPUTER TECHNOLOGY AND MULTIMEDIA CONTENT IN THE FUNCTION OF NATURE CONSERVATION IN SERBIA
Milka Zelić, JP “Srbijašume” - Beograd
Gordana Jančić, JP “Srbijašume” - Beograd
Mario Lukinović, Zavod za zaštitu prirode Srbije - Beograd

(88) Društvene mreže - nezaobilazni alat savremenog poslovanja
Zoran Ćirić, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici
Otilija Sedlak, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici
Ivana Ćirić, Ekonomska srednja škola Subotica
Stojan Ivanišević, Informatika Novi Sad

(122) Energetski efikasan rendezvous protokol
Mirko Kosanović, Visoka tehnička škola strukovnoh studija Niš
Miloš Kosanović, Visoka tehnička škola strukovnoh studija Niš
Mile Stojčev, Elektronski fakultet Niš

(127) Modelling and Compensation of Power Amplifier Distortion for LTE Signals using Artificial Neural Networks
Ana Anastasijević, School of Electrical Engineering, University of Belgrade
Duška Čoja, Vlatacom
Nataša Nešković, School of Electrical Engineering, University of Belgrade
Aleksandar Nešković, School of Electrical Engineering, University of Belgrade
Đurađ Budimir, Wireless Communications Research Group, University of Westminster

(131) Antenski razdelnik sa komutatorom - ARK 3600
Verica Marinković, Iritel a.d., Beograd
Branislav Pavić, Iritel a.d. Beograd

(158) An Overview of Wireless Indoor Positioning Systems
Jelena Mišić, The Innovative Center of Advanced Technologies
Bratislav Milovanović, The Singidunum University
Nikola Vasić, The Singidunum University
Ivan Milovanović, The Singidunum University

(166) Momenti signala na izlazu iz makrodiverziti sistema sa tri MRC mikrodiverziti prijemnika u prisustvu k-μ fedinga
Branimir Jakšić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini
Petar Spalević, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini
Ivana Dinić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini
Marko Smilić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini
Siniša Minić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini

(172) Primena Polya parametarskog konvolucionog jezgra kod procene fundamentalne frekvencije u spektralnom domenu
Zoran Milivojevic, Visoka tehnicka skola Nis
Natasa Savic, Visoka tehnicka skola Nis
Darko Brodic, Tehnicki fakultet Bor

(186) Upravljanje kvalitetom servisa i zaštitom u bežičnim ad hoc mrežama
Slavica Boštjančič Rakas, Institut Mihajlo Pupin
Valentina Timčenko, Institut Mihajlo Pupin
Borislav Đorđević, Institut Mihajlo Pupin

(200) Procjena vrijednosti parametra SAR od DECT i WiFi tehnologije u indoor okruženju
Darko Šuka, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Mirjana Simić, Elektrotehnički fakultet Beograd
Predrag Pejović, Elektrotehnički fakultet Beograd

(201) Crossing number of macrodiversity SC receiver with three microdiversity SC receivers in the presence of Rayleigh multipath fading and Gamma shadowing
Danijel Djosic, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Pristina
Caslav Stefanovic, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Pristina
Sinisa Minic, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Pristina
Dejan Milic, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis
Srboljub Zdravkovic, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis

(202) Site-specific Radio Propagation Prediction Software Wireless InSite Prediction Models Overview
Darko Šuka, Faculty of Electrical Engineering East Sarajevo
Mirjana Simić, Faculty of Electrical Engineering in Belgrade
Predrag Pejović, Faculty of Electrical Engineering in Belgrade

(207) Eksperimentalna analiza blizinskih i lateracionih metoda pozicioniranja korisnika u urbanom okruženju
Mirjana Simić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Predrag Pejović, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Darko Šuka, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Milan Bjelica, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Milica Mihailović, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

(30) Sinergetski efekti upravljanja znanjem, kvalitetom i primene poslovne inteligencije u malim i srednjim preduzećima
Đorđe Medaković, Positive doo Novi Sad
Jelica Trninić, Ekonomski fakultet Subotica

(41) SOFTWARE SOLUTIONS FOR CMR
Svetlana Lazarević Petrović, Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac
Mioljub Lazarević , Fakultet za strateški i operaivni menadžment Beograd

(52) Simulacija sistema masovnog opsluživanja
Željko Stević, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj

(87) "Headhunting" kao metod regrutacije
Živorad Vasić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Milica Jevremović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Minka Yordanova, Tehnički Univerzitet Gabrovo
Goran Bjelobaba, Narodna Banka Srbije NBS

(107) Menadžment IT rizikom kao faktorom pouzdanosti poslovnih procesa
Momčilo Kokić, Fakultet za menadžment, Sremski Kralovci,
Miljan Kokić

(109) Prevazilaženje barijera u prenosu znanja između univerziteta i poslovnih sistema
Miodrag Peranović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko
Ivana Ćirić, Ekonomska srednja škola, Subotica

(128) Razvoj RFID oznake za obeležavanje prehrambenih proizvoda
Ivan Beg, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ivana Šenk, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Laslo Tarjan, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Gordana Ostojić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Stevan Stankovski, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

(147) Time management – models and techniques for application
Svetla Panayotova, Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Zivorad Vasic, VISER, Belgrade, Serbia
Minka Yordanova, Technical University, Gabrovo, Bulgaria

(153) Sledljivost medicinskih proizvoda primenom RFID tehnologije
Ivana Šenk, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Laslo Tarjan, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Sabolč Horvat, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Milovan Lazarević, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Gordana Ostojić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

(180) Analiza testova zamornog loma detalja konstrukcije kroz poređenje sa računski određenim naponima
Nikola Brkljač, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Radoslav Simić, NIS GazpromNeft
Branko Brkljač, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

(182) Procjena radnog stanja kotrljajnih ležajeva uz softversku podršku
Biljana Marković, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Jelica Anić, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Aleksandar Košarac, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

(194) Toplotno-statički model sklopa glavnog vretena pri aksijalnom opterećenju
Vladimir Blanuša, Visoka tehnička škola strukovnih studija-Novi Sad
Branko Savić, Visoka tehnička škola strukovnih studija-Novi Sad
Milan Zeljković, Departman za proizvodno mašinstvo, Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad

(195) RAČUNARSKO MODELOVANJE NADLAKTICE
Jovan Grujić, Grujić & Grujić d.o.o
Slobodan Tabaković, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Aleksandar Živković, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Mirjana Bojanić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

(13) Primjena IDEF1X metoda i jezika za modelovanje iz oblasti sistema i softverskog inženjerstva u Tehničkom centru (TC) CoSIM systems
Mihajlo Travar, M:tel a.d.Banja Luka
Darko Mitrašinović, CoSIM Systems
Nebojša Kuduz, M:tel a.d.Banja Luka

(15) UTJECАJ PRIMJENE KRIPTOGRАFIJE NА PERFORMАNSE SISTEMА S AKCENTOM NA OKRUŽENJE MySQL
Mahir Zajmović, Fakultet informacionih tehnologija
Siniša Minić, Fakultet informacionih tehnologija

(44) Tehnologije upravljanja podacima
Daliborka Mačinković, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

(53) Students Financials Management in University Information System
Branko Perišić, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Maja Paroški, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Igor Zečević, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

(55) The Foundation of Architectural, Urban and Construction Engineering Information System
Ana Perišić, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Marko Lazić, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Branko Perišić, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

(59) Dynamic Curriculum Structuring - The Foundation for Timetable Management in Faculty Information System
Igor Zečević, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Petar Bjeljac, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Branko Perišić, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

(60) The Information System Infrastructure for Effective Kiosk Support - The Linux Terminal Server Case Study
Rade Lučić, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Ines Perišić, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Miroslav Cvetanovski, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

(61) Teorijske osnove miks-metodskih istraživanja u evaluaciji informacionih sistema
Bogdan Mirković, Fakultet za informacione tehnologije, SLobomir P Univerzitet

(62) Odnos organizacione kulture i bezbjednosti informacionog sistema organizacije
Bogdan Mirković, Fakultet za informacione tehnologije, SLobomir P Univerzitet

(78) Novi pristup upravljanju konfliktima
Mladen Radivojević, Univerzitet za poslovne studije,
Sreten Tešanović, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke POMETEJ

(123) Automatsko generisanje konceptualnog modela baze podataka na osnovu kolaborativnog modela poslovnog procesa
Goran Banjac, Univerzitet u Banjoj Luci
Dražen Brđanin, Univerzitet u Banjoj Luci
Slavko Marić, Univerzitet u Banjoj Luci

(130) Fleksibilnost procesa pomoću pristupa adaptacijom strukture modela u obrazovnom procesu
Nataša Subić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Biljana Gemović, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

(146) Aplikаtivni sоftvеr zа pоdršku idеntifikаciјi оpаsnоsti i prоcеni rizikа u organizaciji
Marija Rakic-Skokovic, University of Novi Sad, Department of Industrial Engineering and Management
Slobodan Moraca, University of Novi Sad, Department of Industrial Engineering and Management
Danijela Gracanin, University of Novi Sad, Department of Industrial Engineering and Management
Darko Stefanovic, University of Novi Sad, Department of Industrial Engineering and Management

(159) Softver za analizu pouzdanosti i određivanje broja rezervnih delova u sistemu za održavanje vazduhoplova baziran na Rayleigh-evom modelu
Nataša Kontrec, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica
Stefan Panić, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica
Hranislav Milošević, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica
Danijel Đošić, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica

(204) Mobilni softverski modul za podršku rada patronažne službe i njegova integracija sa MIS-om
Marija Stojković, Elektronski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu
Dragan Janković, Elektronski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu
Aleksandar Veljanovski, Elektronski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu
Aleksandar Milenković, Elektronski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu

(208) Komparativna analiza hibridnog diska sa hard diskom i poluprovodničkim diskom
Nikola Davidovic, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Istocnom Sarajevu
Slobodan Obradovic, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Istocnom Sarajevu
Perica Strbac, Visoka škola strukovnih studija elektrotehnike i računarstva
Borislav Djordjevic, Institut Mihajlo Pupin, Univerzitet u Beogradu
Valentina Timcenko, Institut Mihajlo Pupin, Univerzitet u Beogradu

(212) Realizacija sistema za zakazivanje pregleda upotrebom SMS-a i njegova integracija sa MIS
Aleksandar Milenković, Elektronski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu
Ivica Marković, Elektronski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu
Dragan Janković, Elektronski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu
Aleksandar Veljanovski, Elektronski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu
Marija Stojković, Elektronski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu

(12) Softverski ekspertski alati za razvoj kvalitetnog softvera
Ljubomir Lazic, Metropolitan University
Stevan Milinković, The School of Computing, Union University, Belgrade
Ivan Đokić, State University of Novi Pazar

(17) Choosing the right RTOS for IoT platform
Aleksandar Milinkovic, Belgrade University, School of Electrical Engineering
Stevan Milinkovic, Union University, School of Computing
Ljubomir Lazic, Metropolitan University, Faculty of Information Technology

(31) Razvojno okruženje za logopede
Jasna Hamzabegović, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
Damir Kalpić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

(57) Upravljanje mobilnim robotom korištenjem BLE na iOS platformi
Sumedin Nišić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Jasmin Nišić, Fakultet elektrotehnike Tuzla

(64) Automatska obrada izvoda iz banke na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu
Borislav Drakul, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
Borislav Drakul, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
Srdjan Damjanovic, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
Predrag Katanic, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

(133) SOFTWARE FOR PROCESS MANAGEMENT OF TEMPERATURE CALIBRATION MEASURE
Vlado Krunic, Faculty of Science, Banja Luka
Momcilo Krunic, Faculty of Technical Science, Novi Sad
Nenad Cetic, Faculty of Technical Science, Novi Sad

(185) Prijedlog rješenja Teach pendant-a za robot PUMA 560
Nikola Divljan, ETF I. Sarajevo
Dejan Jokic, ETF I. Sarajevo

(51) Uticaj virtuelnog marketinga na svakodnevno poslovanje
Željko Stević, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj

(116) Otvaranje javnih podataka u Bosni i Hercegovini
Branislava Cvijetić, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

(135) Građenje i održavanje poverenja na Internetu
Nada Staletić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Svetlana Štrbac-Savić, Visoka škola elektrotehnike i računarsva strukovnih studija, Beograd

(155) Arhitektura povezivanja bankarskih kioska na sistem platnog prometa Republike Srbije
Petar Bjeljac, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Igor Zečević, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Miroslav Nićin, Crédit Agricole Srbija
Jelena Stankovski, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Srđan Tegeltija, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

(177) Model upravljanja odnosima sa poslovnim partnerima u B2B poslovanju TV medija
Vanjica Ratković-Živanović, Raidio Televizija Srbije
Dušan Barać, Fakultet organizacionih nauka
Zorica Bogdanović, Fakultet organizacionih nauka
Marijana Despotović-Zrakić, Fakultet organizacionih nauka
Milica Labus, Fakultet organizacionih nauka

(179) INTERACTIVE TELEVISION AND NEW ADVERTISING MODELS
Marina Brbaklić Tepavac, Babbler Media Marketing doo

(189) Internet stvari – tehnički i ekonomski aspekti primjene
Vladimir Vujović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Mirjana Maksimović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Goran Balotić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Predrag Mlinarević, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

(4) Primena usluga IPTV-a u edukaciji učenika i studenata
Elmedin Biberović, Telekom Srbije a.d
Violeta Nikolić , Telekom Srbije a.d
Danijela Milošević, Fakultet tehničkih nauka Čačak

(40) Fejsbuk kao kanal komunikacije u visokom obrazovanju - prednosti i mane
Sibila Petenji Arbutina, Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Sad, Srbija
Ivana Mišković, Fakultet za sport i turizam TIMS Novi Sad, Srbija

(71) Prevođenje sa engleskog jezika kao metod rada u visokoškolskoj nastavi informatike
Dragoljub Pilipovic, Слобомир П универзитет
Вања Мишковић, Слобомир П универзитет
Жељко Гаврић, Слобомир П универзитет
Марија Пилиповић, Техничка школа Шабац

(73) Jedna realizacija E-Learning sistema u VTŠSS Niš
Borivoje Milošević, Visoka tehnička škola strukovnih studija - Niš
Danica Milošević, Visoka tehnička škola strukovnih studija - Niš
Katarina Dilić, Visoka tehnička škola strukovnih studija - Niš
Slobodan Obradović, Matematički institut SANU - Beograd
Perica Štrbac, VISER - Beograd

(79) File simulator – kao alat za lakše savladavanje osnova programiranja
Ognjen Bjelica, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu

(89) Nastavno minimalističko jezgro operativnog sistema
Samir Ribić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Adnan Salihbegović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu

(154) Model infrastrukture obrazovne institucije zasnovan na Internetu inteligentnih uređaja
Konstantin Simić, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Marijana Despotović-Zrakić, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Aleksandra Labus, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Miloš Radenković, Računarski fakultet Univerziteta Union
Zorica Bogdanović, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

(169) Razvoj audio-vizuelnih sadržaja za učenje na predmetu Digitalne multimedije 1
Ana Miletić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd
Milica Jevremović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd
Gabrijela Dimić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd
Hana Stefanović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd, Srbija
Zorica Čolić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd, Srbija

(198) Neke Android aplikacije kao pomoćno sredstvo za oblast ritma u nastavi solfeđa
Gordana Manojlović-Kovačević, JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo

(199) Solving of a Technical English Tuition Problem through Information Technologies
Darko Kovačević, Faculty of Electrical Engineering, University of East Sarajevo

(23) Prijedlog realizacije automatskog kreiranja indeksa za pretragu Web sajta
Dejan Radić, Codaxy d.o.o.
Zlatko Dejanović, Elektrotehnički fakultet Banja Luka

(54) The News Capsule as an Atomic Component of Web Portal - The Faculty of Technical Sciences Novi Sad Information System Case Study
Danijel Venus, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Ines Perišić, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Igor Kekeljević, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

(103) Pregled i poređenje zaštita od automatskog slanja podataka na veb sajtovima
Željko Gavrić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Vanja Mišković, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Dragoljub Pilipović, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

(132) One solution of web application for data acquisition from remote sensing devices
Srdjan Sladojevic, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad
Mirjana Dulic, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad
Predrag Jelovac, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad
Ivan Edelinski, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad
Darko Stefanovic, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad

(181) Bogate Internet Aplikacije - pregled aktuelnog stanja
Miloš Kosanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš
Slavimir Stošović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš

(110) Klaster analiza u funkciji diverzifikacije rizika investicionih ulaganja
Jelena Brdar, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici; Naftna industrija Srbije
Zita Bošnjak, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici

(111) Particionisanje grafa - problem MIN-CUT
Rava Filipović, ORAO a.d. Bijeljina

(125) Data mining techniques for student timetable optimization
Milos Ilic, Faculty of Technical Science Kosovska Mitrovica
Petar Spalevic, Faculty of Technical Science Kosovska Mitrovica
Sinisa Ilic, Faculty of Technical Science Kosovska Mitrovica
Mladen Veinovic, Faculty of Informatics and Computing, Singidunum University
Zoran Milivojevic, Collage of Applied Technical Sciences Nis

(167) Rudarenje teksta sa društvenih mreža API pristupom
Nenad Mirkov, OŠ "Ivan Goran Kovačić"
Miodrag Peranović, Ekonomski fakultet Brčko

(206) Korišćenje asocijativnih pravila za istraživanje edukacionih podataka
Snježana Milinković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

(90) Analiza profila H.264/AVC kodera na kvaltet ekstrahovanog vodenog žiga
Zoran Veličković, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš
Milojko Jevtović, Inženjerska akademija Srbije

(98) Analysis of Digital Image Segments Through the Standard Deviation and Level of Detail
Ratko Ivkovic, Department of Electronic and Computer Engineering, University of Pristina, Faculty of Technical Sciences, Kosovska Mitrovica, Serbia
Ivana Milosevic, SP Audio and Video Technologies, The School of Electrical and Computer Engineering, Belgrade, Serbia
Boris Gara, Ministry of Interior Republic of Serbia, Belgrade, Serbia
Miroslav Pavlovic, Department of Technical Sciences, State University of Novi Pazar, Novi Pazar, Serbia
Dragisa Miljkovic, Department of Electronic and Computer Engineering, University of Pristina, Faculty of Technical Sciences, Kosovska Mitrovica, Serbia

(99) Komparativna analiza video kompresija u 4k
Ratko Ivkovic, Departman za Elektrotehničko i Računarsko inženjerstvo, Univerzitet u Prištini, Fakultet Tehničkih Nauka, Kosovska Mitrovica, Srbija
Ivana Milosevic, SP Audio i video tehnologije, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, Srbija
Mile Petrovic, Departman za Elektrotehničko i Računarsko inženjerstvo, Univerzitet u Prištini, Fakultet Tehničkih Nauka, Kosovska Mitrovica, Srbija
Vladimir Ceric, SP Audio i video tehnologije, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, Srbija
Vladimir Dakovic, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija

(100) Restoration of defocused digital images
Ratko Ivkovic, Department of Electronic and Computer Engineering, University of Pristina, Faculty of Technical Sciences, Kosovska Mitrovica, Serbia
Risto Bojovic, Department of Electronic and Computer Engineering, University of Pristina, Faculty of Technical Sciences, Kosovska Mitrovica, Serbia
Mile Petrovic, Department of Electronic and Computer Engineering, University of Pristina, Faculty of Technical Sciences, Kosovska Mitrovica, Serbia
Mirko Milosevic, SP Audio and Video Technologies, The School of Electrical and Computer Engineering, Belgrade, Serbia
Nebojsa Denic, Faculty of information technology, Alfa University, Belgrade, Serbia

(124) Primena dekompozicije matrice na singularne vrednosti (SVD) u oblasti kompresije digitalne slike
Hana Stefanović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Svetlana Štrbac-Savić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Dejan Milić, Elektronski fakultet u Nišu
Zorica Nikolić, Elektronski fakultet u Nišu

(152) Portable Smart Devices Technologies Base for Augmented Reality , Technologies used as a base for building the “digital sixth sense”
Miroslav Cvetanovski, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Ines Perišić, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Rade Lučić, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

(174) Performanse SD algoritma za insertovanje vodenog žiga u slici baziranog na Schur dekompoziciji
Bojan Prlinčević, Visoka Tehnička Škola Strukovnih Studija, Zvečan
Zoran Milivojević, Visoka Tehnička Škola Niš, Niš
Petar Spalević, Fakultet Tehničkih Nauka, Kosovska Mitrovica
Darko Brodić, Tehnički Fakultet Bor, Bor

(18) A contribution to acceleration of graphlet counting
Aleksandar Milinkovic, Belgrade University, School of Electrical Engineering
Stevan Milinkovic, Union University, School of Computing
Ljubomir Lazic, Metropolitan University, Faculty of Information Technology

(33) Optimalno usklađivanje procesa monitoringa medija linearnim programiranjem
Tibor Cinkler, Univerziet tehničkih i ekonomskih nauka u Budimpešti
Senka Bengin, Fakultet tehničkih nauka
Biljana Ratković Njegovan, Fakultet tehničkih nauka

(101) Poređenje performansi RAID konfiguracija na hardverskom motherboard-RAID kontroleru
Borislav Đorđević, Univerzitet u Beogradu, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija
Valentina Timčenko, Univerzitet u Beogradu, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija
Slavica Boštjančič Rakas, Univerzitet u Beogradu, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija
Nemanja Maček, VISER Beograd, Srbija
Milan Kuprešanin, VISER Beograd, Srbija

(108) Newton’s Interpolation Algorithm Implemented as an Upgraded Petri Net Model
Perica Štrbac, School of Electrical and Computer Science, Belgrade
Slobodan Obradović, School of Electrical and Computer Science, Belgrade
Nikola Davidović, Faculty of electrical engineering, East Saraevo

(114) Analitički i numerički aparati za primene lasera u dijagnostičke svrhe u linearnoj i nelinearnoj oblasti
Milesa Srećković, Elektrotehnički fakultet , Beograd
Željka Tomić, Tehnikum Taurunum VIŠSS, Beograd
Sanja Jevtić, Železnička tehnička škola, Beograd
Dragan Jevtić, JP ''Železnice Srbije'', Beograd
Stanko Ostojić, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd,

(148) Određivanje putanje bespilotne letelice kao dela evakuacionog puta
Srđan Tegeltija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Branislav Tejić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Nikola Đukić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Gordana Ostojić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Stevan Stankovski, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

(164) Djelatno u oblasti ljudsko računarske interakcije
Dragan Plakalović, Ekonomski fakultet Pale Univerzitet istočno Sarajevo

(197) Primena genetskog algoritma u optimizaciji lanca snabdevanja
Milena Jevtić, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu
Nenad Jovanović, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Prištini
Jordan Radosavljević, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Prištini

(203) Primjena poslovne inteligencije u sistemu za evidenciju rezultata naučno-istraživačkog rada
Budimir Kovačević, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Danijel Mijić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Dragan Janković, Elektronski fakultet Niš

(209) Fotorefraktivni oscilatori sa jednim upadnim svjetlosnim zrakom
Zoran Ljuboje , Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

(210) Fotorefraktivno „cat“ ogledalo
Zoran Ljuboje, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

(3) Database security and administration
Brankica Sladoje, Faculty of Electrical Engineering - East Sarajevo University

(24) Kreiranje web aplikacija pomoću PHP okvira sa posebnim osvrtom na Yii okvir
Ratomir Vukadin, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering

(50) Analysis of the use and attitudes of students towards mobile phones
Andrea Rafai, Subotica Tech - College of Applied Sciences
Tímea Bata, Subotica Tech - College of Applied Sciences

(58) Novi softverski alat za pomoć u radu biračkim odborima zasnovan na bazama znanja
Davor Radivojević, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

(66) Realizacija upravljanja liftom na tri etaže pomoću PLK Siemens S7-300
Darija Čarapić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Milica Ristović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

(68) Upravljanje radom semafora na složenoj raskrsnici korišćenjem sistemskih funkcija PLK
Aleksandra Radovanović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Milica Ristović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

(77) Rezultati mogućnosti korišćenja solarne energije u Bijeljini dobijeni primjenom PVGIS
Ratko Joksimović, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Kristina Mlađenović, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

(91) Primjena MRTG softvera za nadgledanje saobraćaja mrežnih uređaja
Denis Šišić, Saobraćajni fakultet Doboj
Nikola Stanković, Saobraćajni fakultet Doboj

(105) Male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini - rizici implementacije i aspekti sigurnosti
Edina Livnjak, Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Arnela Kozar, Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet Sarajevo

(113) Potencijal i aspekti ekonomičnosti malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini
Arnela Kozar, Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Edina Livnjak, Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet Sarajevo

(119) E-bankarstvo
Marina Jokić, Fakultet Poslovne ekonomije,Bijeljina,Univerzitet Istočno Sarajevo

(134) Bitcoin
Dajana Cerovina, Faculty of Electrical Engineering, University of East Sarajevo

(136) Barriers for energy efficiency improvement in enterprises
Miloš Spasojević, Faculty of organizational sciences

(145) Design and Implementation of a System for Automatic Sign Language Translation
Martin Vasilkovski, Faculty of Engineering and Information Technologies

(171) Opis i primjena FriendlyARM Mini2440 računara
Nikola Divljan, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu

(173) Primena fotonaponskih sistema na fasadama objekata
Jelena Stevanović, Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

(193) Statistička analiza prosječne brzine na eksperimentalnom modelu vozila primjenom softverskog alata MiniTab
Željko Vidović, Univerzitet Istočno Sarajevo, Saobraćajni fakultet Doboj
Jovana Martić, Univerzitet Istočno Sarajevo, Saobraćajni fakultet Doboj

(205) Numerička rješenja nekih problema u nelinearnoj optici
Vesna Miletić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet

(37) Jedna nova metoda projektovanja PID regulatora primjenom spektra polova i D-razlaganja pod ograničenjima na performanse
Marko Bošković, Univerzitet u I. Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Tomislav Šekara, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Petar Mandić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Mihailo Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Vidan Govedarica, Univerzitet u I. Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

(56) A tool for rapid C/C++ code generation & verification for real time control algorithms
Dusan Bukurecki, ELSYS Eastern Europe, Belgrade
Rados Dabic, ELSYS Eastern Europe, Belgrade
Kosta Jovanovic, School of Electrical Engineering, University of Belgrade

(69) Podešavanje PID-a za regulaciju krivljenja horizontalnih vetroturbina velike snage
Jezdimir Milošević, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet
Milana Milošević, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet
Tomislav Šekara, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet

(74) Nova metoda za optimizaciju PI/PID regulatora zasnovana na principu simetričnog optimuma
Tomislav Šekara, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet
Goran Vuković, Univerzitet u I. Sarajevu Elektrotehnički fakultet
Branko Blanuša, Univerzitet u Banjaluci Elektrotehnički fakultet
Milan Rapaić, Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka
Boris Jakovljević, Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka

(75) Realizovani algoritam upravljanja sistemom za ventilaciju u slučaju požara u tunelu Železnik
Svetlana Despotović, Institut "Mihajlo Pupin" - Automatika
Dragan Mićević, Institut "Mihajlo Pupin" - Automatika
Veljko Vučurević, Institut "Mihajlo Pupin" - Automatika

(76) Simulacija saobraćaja na raskrižju pomoću genetičkog algoritma
Tomislav Šimović, Faculty of information technologies, University "Džemal Bijedić" Mostar
Emina Junuz, Faculty of information technologies, University "Džemal Bijedić" Mostar
Indira Hamulić, Faculty of information technologies, University "Džemal Bijedić" Mostar

(102) Light Weight Arms – An overview
Svemir Popic, Mihailo Pupin Institute
Branko Miloradovic, Mihailo Pupin Institute

(129) An AIMNC Design Procedure for the Typical Industrial Processes
Jasmin Igic, Mtel a.d. Banja Luka
Milorad Bozic, Faculty of Electrical Engineering Banja Luka
Igor Krcmar, Faculty of Electrical Engineering Banja Luka

(175) Upravljanje servopneumatskim linearnim aktuatorom zasnovano na FPGA
Laslo Tarjan, Faculty of Tecnical Sciences
Ivana Šenk, Faculty of Tecnical Sciences
Nikola Đukić, Faculty of Tecnical Sciences
Igor Baranovski, Faculty of Tecnical Sciences
Stevan Stankovski, Faculty of Tecnical Sciences

Važni datumi

10.02.2015.
Rok za dostavljanje kompletnih radova.
Detaljnije...

28.02.2015.
Obavještenje o prihvatanju rada, eventualni zahtjevi za korekcije.
Detaljnije...

04.03.2015.
Rok za prijem konačne verzije rada.
Detaljnije...

05.03.2015.
Objavljivanje programa i konačne liste prihvaćenih radova.
Detaljnije...

13.03.2015.
Rok za uplatu kotizacije i registraciju učesnika.
Detaljnije...

18.03.2015.
Svečano otvaranje Simpozijuma.
Detaljnije...